30 czerwca - 9 lipca 2017

Sploty na fali

Data

30 czerwca - 9 lipca, 10:00-20:00

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek IV
punkt 21 na mapie

Wystawa Sploty na fali to efekt współpracy Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Stowarzyszenia Serfenta z Cieszyna.

Serfenta istnieje, aby plecionkarstwo żyło. Kolejne edycje plecionych warsztatów realizowanych we współpracy z Wydziałem Form Przemysłowych skutecznie pomagają w osiągnięciu tego celu.

Przez trzy semestry zajęć w pracowni Projektowania Alternatywnego, pod kierunkiem dr Anny Szwai, studenci zaznajamiali się z tajnikami rzemiosła plecionkarskiego. Podczas wyjazdowych warsztatów, zorganizowanych przez Serfentę, studenci uczyli się wyplatania z rogożyny, wikliny i słomy, aby później, już podczas zajęć na uczelni przełożyć to doświadczenie na pracę projektową i zaproponować nowe zastosowanie dla tradycyjnych technik związanych z pracą ręczną. W efekcie powstały produkty o nowym przeznaczeniu, z użyciem dodatkowych, niestandardowych materiałów.

Celem działania było zaprojektowanie współczesnych obiektów, możliwych do wytwarzania przez rzemieślników, a tym samym wsparcie plecionkarskiego rzemiosła tak, aby stało się atrakcyjne dla współczesnych odbiorców.

Aby skutecznie projektować, należy poznać możliwości i ograniczenia materiałów i poszczególnych technik. Rzetelna wiedza w tym zakresie pozwala na mądre i szczere użycie materiałów, jak i technik w procesie projektowym.

Niezwykłym doświadczeniem dla młodych projektantów była praca i nauka pod okiem takich mistrzów plecionkarstwa jak: Stefania Suchora — rogożyna, Stanisław Kołodziej — słoma czy Grzegorz Gordat — wiklina, przy teoretycznym wsparciu Pauliny Adamskiej z Serfenty.

Projekty prezentowane na wystawie pokazują, jak duży potencjał kryje się w połączeniu rodzimego, pięknego rzemiosła i kreatywności młodych adeptów sztuki projektowania. Z dumą należy dodać, że większość prac wykonanych jest własnoręcznie przez samych studentów!

- Anna Szwaja -

 

Prowadzący:

  • Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Adama Gedliczki w 2004 roku. Od ukończenia studiów pracuje na macierzystym Wydziale w Pracowni Projektowania Alternatywnego, gdzie do 2009 roku była asystentką prof. Mieczysława Górowskiego. Po obronie doktoratu w 2015 roku pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic pracuje na stanowisku adiunkta. Poza dydaktyką zajmuje się projektowaniem w zakresie grafiki i produktu oraz fotografią.

    pełne bio

  • Istnieje by plecionkarstwo żyło. Od 2009 roku zbiera, organizuje i przedstawia to piękne rzemiosło światu. Wydział Form Przemysłowych ASP Kraków kształci studentów w zakresie projektowania wzornictwa, które jest połączeniem sztuki, nauki i techniki. Zawód designera to fascynujące zajęcie, którego polem działania jest wszystko, począwszy od przedmiotów codziennego użytku, poprzez meble, środki transportu, narzędzia i środowisko pracy, aż po futurystyczne koncepcje obiektów wykorzystujących najnowsze technologie i materiały.

    pełne bio

Powiązane wydarzenia: