30 czerwca - 9 lipca 2017

IDZ | International Design Center Berlin

Założone w 1968 roku International Design Center Berlin (IDZ) jest jedną z wiodących niemieckich instytucji promujących wzornictwo. IDZ zrzesza blisko 200 nastawionych na projektowanie firm, agencji, instytucji i osób kreatywnych. Poza wydarzeniami i spotkaniami networkingowymi, IDZ organizuje projekty i wydarzenia na skalę krajową i międzynarodową, angażując w nie reprezentantów ze świata polityki, kultury i nauki.