30 czerwca - 9 lipca 2017

rECOnsider Design | EcoDesign Circle Project

Data

30 czerwca - 9 lipca, 10:00-20:00

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
punkt 12 na mapie

Skrupulatnie wyselekcjonowane eko-projekty prezentowane na wystawie „rECOnsider Design” mają zachęcić odwiedzających do rozważenia swoich codziennych nawyków tak, aby zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne, jednocześnie nie rezygnując ani z jakości, ani z wyjątkowego charakteru przedmiotów.

Wystawa “rECOnsider Design” w ramach Ecodesign RoadShow zostanie zaprezentowana w kilku państwach europejskich, w tym również w Polsce podczas Gdynia Design Days. Działania te są częścią projektu „EcoDesign Circle”, który realizują organizacje i instytucje pochodzące z krajów Morza Bałtyckiego, tj. Niemiec, Szwecji, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Polski. Celem projektu jest zwiększenie potencjału innowacyjności krajów regionu w dziedzinie projektowania zrównoważonego zgodnie z ideą gospodarki okrężnej (circular economy). Projekt potrwa do marca 2019 roku i jest koordynowany przez Niemiecką Agencję Ochrony Środowiska.

Towarzyszący wystawie cykl wykładów zapozna przedsiębiorców, wykładowców, studentów i szerszą publikę z potencjałem ecodesignu oraz gospodarką okrężną.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.ecodesigncircle.eu/

Wystawa „rECOnsider Design” jest działaniem Projektu EcoDesign Circle współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.  

 

 

Prowadzący:

  • Założone w 1968 roku International Design Center Berlin (IDZ) jest jedną z wiodących niemieckich instytucji promujących wzornictwo. IDZ zrzesza blisko 200 nastawionych na projektowanie firm, agencji, instytucji i osób kreatywnych. Poza wydarzeniami i spotkaniami networkingowymi, IDZ organizuje projekty i wydarzenia na skalę krajową i międzynarodową, angażując w nie reprezentantów ze świata polityki, kultury i nauki.

    pełne bio