30 czerwca - 9 lipca 2017

Rejs okrętem Bonzai - metoda planowania nielinearnego

Data

9 lipca, 12:00-14:00

c:

30 miejsc
Konieczne zapisy!

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek IV
punkt 20 na mapie

Warsztat przeznaczony dla osób, które chciałyby wyznaczyć sobie długoterminowy cel i zaplanować jego osiągnięcie.

Rejs okrętem Bonzai to gra, podczas której uczestnicy wcielają się w kapitana statku. Rozpoczyna się sztormem. Na brzeg wyrzucane są zasoby: umiejętności, wiedza, dotychczasowe działania itp. Następnie przygotowany do rejsu zostanie statek z wykorzystaniem wyrzucanych na brzeg zasobów. Uczestnicy stworzą mapę, pomocną w zdobyciu upragnionego celu. Na niej oznaczą wyspy, na których mogą odnaleźć rozrzucony skarb.

Sztorm to burza mózgów, pozwalająca przyjrzeć się własnym zasobom i odkryć dla siebie nowe możliwości. Okręt to rusztowanie dla nowego, długoterminowego celu. Mapa wysp to plan działania. Rozrzucony po wyspach skarb to zakładane efekty, które w całości mają świadczyć o jakości zdobytego celu.

Rejs oparty jest na zasadach metody planowania nielinearnego Bonzai opracowanego przez prowadzącą.

 

Prowadzący:

  • Projektantka wzorów, tkanin i tapet. Projektantka długo- oraz bardzo długoterminowych celów. Twórczyni metody planowania nielinearnego Bonzai, której główną zasadą jest myślenie o dążeniu do celu jako o drzewie. Należy je hodować, by przynosiło jak najlepsze owoce. Jest członkiem Śląskiego Kolektywu Ludzi Kreatywnych Gruba. Oprócz projektowania tkanin i tapet, zajmuje się także projektowaniem kursów oraz wydarzeń online, związanych z planowaniem nielinearnym i wykorzystujących mechanizmy gier.

    pełne bio