30 czerwca - 9 lipca 2017

Piotr Grocholiński

prelegent Design Językiem Biznesu

Design Thinker/Trener. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Swoje doświadczenie zdobył pracując w środowiskach wielokulturowych m.in. ING, Nordea, LG oraz realizując niezależnie wsparcie biznesowe dla firm. Dzięki praktyce biznesowej i projektowej (Design Thinking) skuteczne wiąże obszar biznesowy z procesami projektowania. Pomaga liderom i ich zespołom przechodzić proces transformacji, wdrażać Design Thinking, wzmacniać kulturę innowacji i digitalizację usług.

Warsztat Innowacji