30 czerwca - 9 lipca 2017

Partycypacja w projektowaniu graficznym

Data

3 lipca, 18:00-18:45

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
punkt 5 na mapie

Dostępność i obietnica nowych technologii informacyjnych daje pozorne poczucie wpływu na nasze otoczenie. To nie obecność w mediach społecznościowych, ale ekonomia współpracy, crowdfunding i kultura projektowania partycypacyjnego stanowią nową formę zaangażowania, która może wesprzeć tradycyjną ideę uczestnictwa.

Tego spróbuje dowieść Magdalena Heliasz podczas wykładu „Partycypacja w projektowaniu graficznym”

Tematem wywiadów tegorocznej edycji rocznika „Print Control” stała się współpraca i koncepcja projektowania partycypacyjnego, która postuluje partnerską relację w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb. Złożoność i unikalność konkretnych warunków środowiskowych może zrozumieć tylko lokalna grupa odbiorców – dlatego warto zaangażować ich w proces projektowania jako ciało doradcze.

Partycypacja jest więc formułą projektowania nie tyle nastawioną na podniesienie jakości przestrzeni, wystroju czy komunikatu, lecz na zrozumienie potrzeb i odniesienie się do nich kompleksowo. W takim układzie projektant pracuje w sposób odpowiedzialny społecznie, zaś przyszły odbiorca czy użytkownik produktu ma znacznie większy wpływ na zrozumienie końcowego rezultatu, bez względu na jego wiedzę technologiczną i teoretyczną w zakresie projektowania.

Wykład organizowany w ramach bloku GRAFIKA.

Wstęp wolny, bez rejestracji.

 

Prowadzący:

  • Projektantka graficzna, wydawca i kuratorka. Od 2011 roku prowadzi stronę internetową Print Control, promującą największe osiągnięcia polskiego projektowania drukowanego. Każdego roku wydaje rocznik Print Control, który zawiera dokumentację projektów i wywiady z projektantami. Odpowiada również za powstanie serii zeszytów Wzory/ Patterns, przedstawiających dekoracyjną i eksperymentalną stronę wzornictwa. Jest współorganizatorką 2 edycji Warszawskich Targów Książki Artystycznej, które zgromadziły najważniejsze wydawnictwa artystyczne z całej Europy.

    pełne bio