30 czerwca - 9 lipca 2017

Opakowania. Jak projektować, żeby recyklingować?

Data

6 lipca, 16:00-16:45

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
punkt 5 na mapie

Europa zmierza w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym, której jednym z fundamentów będzie zapobieganie powstawania odpadów przez właściwe projektowanie produktów oraz ich opakowań.

Ich wpływ na gospodarkę i system gospodarowania odpadami jest niebagatelny. To opakowania sprzedają produkty. Nad ich kształtem oraz formą głowią się rzesze specjalistów ds. marketingu, których oczekiwania zderzają się z wymaganiami dotyczącymi wpływu opakowań na środowisko.

Nie ma zrównoważonych produktów bez zrównoważonych opakowań. Jak zatem projektować, aby ich materiały nadawały się do recyklingu i trafiały z powrotem do obiegu? Czy jesteśmy świadomi, że po to, co wrzucamy do kosza, jeszcze raz ktoś sięga (dosłownie!), a przetwarzanie odpadów stanowi niemałą gałąź gospodarki?

Rekopol rozpoczął zatem koordynację projektu mającego za cel wymianę wiedzy między projektantami opakowań i spec. ds. marketingu, a recyklerami, którzy na co dzień zmagają się z przetwarzaniem odpadów opakowaniowych.

Wykład organizowany w ramach bloku  ECO.

Wstęp wolny, bez rejestracji.

Wykład jest działaniem Projektu EcoDesign Circle współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Prowadzący:

  • Pracuje dla Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA - podmiotu który realizuje obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, jako Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Specjalista ds. Projektów. Trenerka i edukatorka w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, zarówno zawodowo, jak i hobbystycznie prowadząc zajęcia dla dzieci o segregacji odpadów. Audytorka dostawców, w tym zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR oraz dotyczących ecodesign. Pracowała w NFOŚiGW i Ministerstwie Środowiska. Absolwentka Ochrony Środowiska Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonatka innowacyjnych opakowań, recyklingu, gospodarki o obiegu zamkniętym, przyrody, ekologii i zrównoważonej konsumpcji.

    pełne bio