30 czerwca - 9 lipca 2017

Olga Kreft

autorka projektu Re:Libro. Człowiek przyjazny książce, książka przyjazna człowiekowi

Architekt, architekt wnętrz, estetka i podróżniczka.

Gdańszczanka, absolwentka kierunku Architektura na Politechnice Gdańskiej i kierunku Architektura Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Podczas studiów uczyła się w Mediolanie (Włoszech) na Politecnico di Milano i w Dublinie (Irlandii), na University College Dublin. Zdobywała doświadczenie w biurach w Trójmieście i w Barcelonie (Hiszpani), pracując dla biura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. W wolnym czasie podróżuje. Ostatnią dłuższą podróż odbyła w Azji Południowo-Wschodniej.