30 czerwca - 9 lipca 2017

Wystawa Główna | Miasto na fali

Data

30 czerwca - 9 lipca, 10:00-20:00

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
punkt 11 na mapie

Nasze miasta przechodzą współcześnie głębokie przemiany. Poszerzają się ich granice, zwiększa liczba mieszkańców, a problemy wymagające rozwiązania stają się coraz bardziej złożone. Zagęszczenie ruchu ulicznego, zanieczyszczenie powietrza, dbanie o zieleń miejską, budowanie pozytywnych stosunków społecznych czy rozwój biedniejszych dzielnic to tylko niektóre z zagadnień, z którymi muszą sobie obecnie radzić władze miast i ich mieszkańcy.

W tym kontekście intensywnie rozwija się myśl projektowa i pojawia szereg nowych, innowacyjnych rozwiązań. Propozycje te są często efektem współpracy różnych podmiotów. Władze miast, instytuty badawcze, uniwersytety, ośrodki dzielnicowe, projektanci, socjolodzy, edukatorzy, informatycy, startupy, architekci i sami mieszkańcy pracują wspólnie, aby znaleźć najlepsze rozwiązania.

Wystawa Miasto na fali prezentuje projekty związane z nurtami tematyki miejskiej, które przyczyniają się do odnowy miasta. Wystawa zaprezentuje udogodnienia techniczne, usprawniające funkcjonowanie w mieście i pozwalające cieszyć się nim na co dzień. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące relacji społecznych. Zapytamy się także o to, co obywatele mogą zrobić dla siebie nawzajem. Przedstawione zostaną innowacyjne metody polepszania sytuacji dotyczącej zanieczyszczeń, śmieci i odpadów, a także nowe tendencje w projektowaniu zieleni miast.

Nowe rozwiązania, wspólny wysiłek i większa otwartość mieszkańców mają szansę przyczynić się do tego, żeby nasze miasta były znów na fali – rozwijane w przemyślany sposób, tworzące przyjazne i wspierające otoczenie dla swoich mieszkańców.

Prowadzący:

  • Izabela Bołoz jest polską projektantką i kuratorką. Studiowała nauki społeczne na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zuryskim w Szwajcarii, wzornictwo na Kingston University London, a następnie uzyskała dyplom Design Academy Eindhoven. W 2011 roku założyła w Holandii swoje studio projektowe. Do jej klientów należą instytucje kultury, samorządy lokalne i firmy międzynarodowe. Jej prace są równie różnorodne, jak jej wykształcenie. Są to instalacje w przestrzeni publicznej, przedmioty oraz wystawy. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven; w Polsce wykładała m.in. w School of Form w Poznaniu.

    pełne bio