30 czerwca - 9 lipca 2017

Monika Marek

autorka projektu Nasza podniebna przestrzeń – obiekt oddany studentom ASP w Gdańsku

Tarnogórzanka urodzona w 1994r. Do studiów plastycznych przygotowywała się w gliwickiej pracowni pod kierunkiem Jerzego Patraszewskiego i Piotra Hetmana. Absolwentka Gdańskiej ASP i portugalskiej uczelni ESAD.CR, w której odbyła część studiów w ramach programu wymiany studenckiej. Od najmłodszych lat związana z tańcem, co przekłada się na jej wrażliwość i pozwala rozumieć przestrzeń również spoza architektonicznego punktu widzenia. Projektowanie to dla niej forma poszukiwania odpowiedzi i przetwarzania wniosków wynikających z obserwacji ludzi, świata i zachodzących w nim zmian.