30 czerwca - 9 lipca 2017

Marek Adamczewski

prowadzący warsztaty Projektowanie w pigułce i prelegent DESIGN językiem BIZNESU

Polski projektant, pedagog, prof. dr hab. Ukończył PWSSP w Gdańsku, zajmuje się wzornictwem przemysłowym, mieszka w Gdańsku. Od 1974 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 1992 roku kierownik Pracowni Projektowania Produktu ASP w Gdańsku. Od 2008 wykładowca Podyplomowych Studiów Design Management IWP – SGH (od 2015 Total Design Management ze Szkołą Biznesu PW) w Warszawie. Laureat 6 indywidualnych i 4 zespołowych Nagród Rektora ASP w Gdańsku. Designer Roku 2006 (w zespole). Kierownik studia projektowego maradDesign, juror konkursów wzorniczych, kurator wystaw designu. Publikuje artykuły na temat metodyki projektowania, wdrożeń nowych produktów, wzornictwa pojazdów szynowych. Blisko 300 wdrożonych projektów wzorniczych.

http://maraddesign.pl/

 

Bierze udział w: