30 czerwca - 9 lipca 2017

Mali projektanci

Data

9 lipca, 14:00-14:45

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
punkt 10 na mapie

Projektowanie bardzo długo opierało się na talencie i wyobraźni pojedynczej osoby – projektanta. Współcześnie, proces projektowania, w coraz większym stopniu otwiera się na pomysły użytkowników.

Podczas wykładu poznamy metody angażowania dzieci oraz ich opiekunów w proces twórczego myślenia i prototypowania rozwiązań. Nasze spotkanie to opowieść o projektowaniu opartym na partycypacji.

Partycypacja i kooperacja to nowe trendy, którym warto się przyjrzeć. W ramach wykładu opisane zostaną przykłady projektów, będących efektem partycypacji użytkowników – ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentalnego działania, przeprowadzonego w ramach Gdynia Design Days.

Wstęp wolny, bez rejestracji.

 

 

Prowadzący:

 • Designer. Autorka wielu wystaw interaktywnych, szczególnie pierwszej w Polsce interaktywnej galerii dla najmłodszych „Bzzz!“ w Centrum Nauki Kopernik. Ukończyła studia projektowe we Francji i Kanadzie. Od kilku lat regularnie współpracuje z centrum nauki rozwijając nowy format edukacji i twórczości na pograniczu sztuki i technologii — makespace. Współpracowała z Tinkering.

  pełne bio

 • Fablab konsultant. Pracuje dla Transformative Learning Technologies Lab (Standford University), popularyzującego ideę szkolnych fablabów. W ramach tamtejszego FabLearn prowadziła szkolenia i współorganizowała szereg konferencji międzynarodowych z kształcenia konstrukcjonistycznego (opartego na metodzie projektów i skoncentrowanego na uczniu, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości poznawczych), przeznaczonych dla edukatorów, badaczy, inżynierów i projektantów. Jako przedstawicielka TLTL na Europę współpracuje m.in. z Centrum Nauki Kopernik.

  pełne bio

 • Etnografka, animatorka kultury, badaczka jakościowa. Od wielu lat związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę“ oraz Muzeum Współczesnym Wrocław. Projektuje i realizuje warsztaty oraz szkolenia dla różnych grup społecznych. Specjalizuje się w działaniach międzypokoleniowych i międzygrupowych. Autorka multisensorycznych warsztatów skierowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Realizuje badania jakościowe, w tym diagnozy i konsultacje społeczne. Prowadziła badania na temat Orlików, placów zabaw, ogrodów działkowych, miejskich podwórek, klubów seniora oraz wielu innych przestrzeni i społeczności. Pracuje w interdyscyplinarnych zespołach w metodologii Design Thinking i Spirit Design.

  pełne bio

 • Psycholog merytoryczna w Duckie Deck. Współzałożycielka Akademii Duckie Deck - multidyscyplinarnego projektu edukacyjnego, mającego na celu uczenie dzieci świadomego i twórczego wykorzystywania nowych technologii przy okazji dobrej zabawy. Autorka licznych scenariuszy warsztatów i zajęć dla dzieci.

  pełne bio

Powiązane wydarzenia: