30 czerwca - 9 lipca 2017

Mój plac zabaw! | tura |

Data

6 lipca,
13:00-14:45 | 15:00-16:45

c:

15 miejsc
Konieczne zapisy!

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
punkt 10 na mapie

Czy place zabaw mogłyby być zaprojektowane przez dzieci?

Jakby wtedy wyglądały - w co można byłoby się bawić, a gdzie schować? Też bardzo chcielibyśmy to wiedzieć. Dlatego zapraszamy wszystkie dzieciaki, które chciałyby - wraz z dorosłymi projektantami -  stworzyć najlepsze miejsce na ziemi.

Uwaga! Dwie tury warsztatów, dla 15 dzieci każda - prowadzimy na nie osobne zapisy.

  • Warsztaty o godzinie 13:00 poprowadzi Katarzyna Wala.
  • Warsztaty o godzinie 15:00 poprowadzi Karolina Perrin.

Warsztaty skierowane do dzieci w wieku 6-9 lat.

 

Prowadzący:

  • Etnografka, animatorka kultury, badaczka jakościowa. Od wielu lat związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę“ oraz Muzeum Współczesnym Wrocław. Projektuje i realizuje warsztaty oraz szkolenia dla różnych grup społecznych. Specjalizuje się w działaniach międzypokoleniowych i międzygrupowych. Autorka multisensorycznych warsztatów skierowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Realizuje badania jakościowe, w tym diagnozy i konsultacje społeczne. Prowadziła badania na temat Orlików, placów zabaw, ogrodów działkowych, miejskich podwórek, klubów seniora oraz wielu innych przestrzeni i społeczności. Pracuje w interdyscyplinarnych zespołach w metodologii Design Thinking i Spirit Design.

    pełne bio

  • Designer. Autorka wielu wystaw interaktywnych, szczególnie pierwszej w Polsce interaktywnej galerii dla najmłodszych „Bzzz!“ w Centrum Nauki Kopernik. Ukończyła studia projektowe we Francji i Kanadzie. Od kilku lat regularnie współpracuje z centrum nauki rozwijając nowy format edukacji i twórczości na pograniczu sztuki i technologii — makespace. Współpracowała z Tinkering.

    pełne bio

Harmonogram warsztatów:

6 lipca
prowadząca Katarzyna Wala
6 lipca
prowadząca Karolina Perrin

Powiązane wydarzenia: