30 czerwca - 9 lipca 2017

Katarzyna Wala

prowadząca warsztaty Mali projektanci

Etnografka, animatorka kultury, badaczka jakościowa. Od wielu lat związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę“ oraz Muzeum Współczesnym Wrocław. Projektuje i realizuje warsztaty oraz szkolenia dla różnych grup społecznych. Specjalizuje się w działaniach międzypokoleniowych i międzygrupowych. Autorka multisensorycznych warsztatów skierowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Realizuje badania jakościowe, w tym diagnozy i konsultacje społeczne. Prowadziła badania na temat Orlików, placów zabaw, ogrodów działkowych, miejskich podwórek, klubów seniora oraz wielu innych przestrzeni i społeczności. Pracuje w interdyscyplinarnych zespołach w metodologii Design Thinking i Spirit Design.