30 czerwca - 9 lipca 2017

Karolina Perrin

prowadząca warsztaty Mali projektanci

Designer. Autorka wielu wystaw interaktywnych, szczególnie pierwszej w Polsce interaktywnej galerii dla najmłodszych „Bzzz!“ w Centrum Nauki Kopernik. Ukończyła studia projektowe we Francji i Kanadzie. Od kilku lat regularnie współpracuje z centrum nauki rozwijając nowy format edukacji i twórczości na pograniczu sztuki i technologii — makespace. Współpracowała z Tinkering.

Rozwija i popularyzuje w Krakowie nowoczesną metodologię projektowania partycypacyjnego i design thinking, które umożliwiają tworzenie w dużych interdyscyplinarnych zespołach projektów uwzględniających zróżnicowane doświadczenia użytkowników, w procesie zorientowanym na wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych.