30 czerwca - 9 lipca 2017

Beata Michalska-Dominiak

prelegentka Design Językiem Biznesu

Od kilku lat związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jako specjalista ds. marketingu, brand manager odpowiedzialny za promowanie idei design thinking oraz rozwój marki „Promuje Łódzkie”. Doświadczony moderator design thinking, trener, praktyk. Zaangażowana w wiele inicjatyw i projektów, w tym między innymi: Europejskie Forum Gospodarcze, Festiwal Myślenia Projektowego, Global Service Jam, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Łódź Design Festival, Lodz Go! –

Kreatywna Przedsiębiorczość, Biznes Up! – Biznes zaprojektowany. Autorka spotkań w ramach pierwszego w Polsce Design Thinking BarCamp. Działa na styku biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Wierzy, że dzięki design thinking&doing można zaprojektować sukces i skutecznie budować przewagę w każdej dziedzinie.

http://www.lodzkie.pl/