30 czerwca - 9 lipca 2017

Anna Pawlak-Kuliga

prelegentka Design Językiem Biznesu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od prawie 20 lat zajmuje się zarządzaniem i rozwijaniem ludzi oraz strategiami w branży sprzedaży detalicznej. Pracę w IKEA zaczęła w 9 lat temu w Wielkiej Brytanii, gdzie obejmowała różne funkcje w ramach organizacji i struktur IKEA Ltd. w Wielkiej Brytanii. W maju 2013 objęła stanowisko Wice Prezesa IKEA Retail w Polsce, a we wrześniu 2016 r. stanowisko prezesa. Posiada duże doświadczenie i może pochwalić się licznymi sukcesami w zarządzaniu strategicznym, zarówno w obszarze finansów jak i handlowym. Uczestniczyła w tworzeniu i zarządzała dużymi zespołami liderów i managerów.

Prezes IKEA Retail Poland Sp. z o.o.

Członek Zarządu IKEA PROPERTY Sp.z o.o.

Członek Rady Nadzorczej IKEA DISTRIBUTION SERVICE SEE Region S.A.

http://www.ikea.com/